BTC d.d. Integracija celovite komunikacijske rešitve

BTC je sopotnik velikih poslovnih sistemov in inkubator malih, družinskih podjetij. Marsikateremu posamezniku, ki se je pripravljen spoprijeti s tržnimi izzivi sodobnega časa, ponuja ustvarjalne priložnosti. Družba BTC gradi trdno partnerstvo in obojestransko zaupanje ter tako posluje z več kot 3000 poslovnimi partnerji.

Leta 2012 so se v podjetju odločili za uvedbo celovite komunikacijske rešitve, integrirane s sistemom za upravljanje dokumentov in CRM. V celotnem poslovnem sistemu bi nadomestili razdrobljen skupek rešitev saj sčasoma niso več sledile zahtevam kompleksnega poslovnega sistema. Obstoječa IT-infrastruktura je bila rezultat dodelav ter notranjega in zunanjega razvoja z množico različnih partnerjev, ki je potekal vzporedno z organsko rastjo podjetja in obsega poslovanja. Da bi odpravili podvajanje dela in zmanjšali možnost napak pri obdelavi ter zagotovili sledljivost in prilagojenost poslovnim procesom, so se v BTC d.d. odločili obstoječe sisteme prenesti na novo, poenoteno rešitev.

Obsežen projekt je zahteval obširno in podrobno analizo stanja, zahtev in procesov, ki jih obstoječa informacijska tehnologija že podpira. Naslednji korak je bila identifikacija procesov ter simulacija poslovnih dogodkov, ki jih nova implementacija lahko podpira in s tem povečuje zanesljivost in ustvarja prihranke. Skupaj z Microsoftovim partnerjem, podjetjem Telprom d.o.o., so prepoznali potrebo po celovitem pristopu in uvedbi skupne rešitve, ki bo razširljiva glede na organsko rast poslovanja in nadgradljiva, s čimer je investicija podjetja zaščitena tudi v prihodnosti.

Rešitev:

V družbi BTC d.d. so se s Telpromom odločili za uvedbo in integracijo celovite komunikacijske rešitve, integrirane s sistemom za upravljanje dokumen- tov in CRM, ki skupaj potekajo na zanesljivi strojni in programski platformi. To so storili s kombinacijo Microsoft Lync 2010, Microsoft Exchange 2010, Microsoft SharePoint 2010 in strojne opreme IBM Blade Center. Izbrana je bila najnaprednejša rešitev z virtualizacijo strežniške infrastrukture, ki omogoča optimalno upravljanje strežniških zmogljivosti in zagotavljanje visoke razpoložljivosti informacijskega sistema.

Izvedba projekta, ki je vključeval izdelka Microsoft Exchange in Microsoft Lync, skupaj z zalednimi sistemi Microsoft Active Directory in Microsoft SQL, je potekala po metodologiji, ki so jo certificirani strokovnjaki v Telpromu v preteklih letih pridobili s sodelovanjem s skupino Microsoft Services in pri sorodnih projektih. Zaradi kompleksnosti projekta so rešitve uvajali postopno v dveh fazah: v prvi fazi so vzpostavili rešitve po posameznih modulih in v standardni različici brez večjih dodelav, v drugi pa integrirali implementirane rešitve z zalednimi sistemi in manjšimi dodelavami. Telprom podpira čim širšo uporabo celostnih (out-of-the-box) rešitev, saj se investicija na tak način zaščiti pred omejitvami, ki jih običajno prinaša zanašanje na množico ponudnikov, od katerih imajo praviloma vsak znanje in interes podpirati le del sistema, ki ga je prinesel razvoj posebej prilagojene rešitve.

Dokumentni sistem – Microsoft Sharepoint

V družbi BTC d.d. se ustvari in upravlja z več sto tisoč dokumenti, tako v papirni kot elektronski obliki. Za obvladovanje množice dokumentov in zagotavljanje neprekinjenega delovnega procesa, pri čemer ne gre zanemariti varnosti in zaupnosti, je Microsoft SharePoint 2010 celovita rešitev za delo z dokumenti. Microsoft SharePoint 2010 zagotavlja elektronske mape skeniranih dokumentov, avtomatsko sledenje različicam istega dokumenta, skupinsko urejanje dokumenta prek spleta ali z aplikacijami operacijskega sistema, sinhronizacijo v načinu brez povezave, sinhronizacijo na prenos- nike, povezavo na elektronski arhiv. Poleg tega avtoriziranim zunanjim uporabnikom celo omogoča dostop do določenih vsebin. Microsoft SharePoint je sodobno okolje, ki organizacijam pomaga pri razvoju portalnih rešitev in tako bistveno prispeva k optimizaciji poslovnih procesov. Mesta za delovne skupine, dokumente in sestanke je mogoče razširiti na stranke in partnerje, kar je pri podjetju, kot je BTC d.d. z več tisoč poslovnimi partnerji, še posebej pomembno in praktično.

Poslovna komunikacija -Microsoft Lync

Z uvedbo rešitve Microsoft Lync 2010 so zaposlenim v poslovnem sistemu BTC omogočili poenotenje komunikacije z uporabo katere koli pametne naprave. Tako je komuniciranje in izmenjavanje dokumentov mogoče ne le znotraj skupine uporabnikov MS Lync 2010, temveč tudi z zunanjimi uporabniki, s katerimi je možno vzpostavljati konferenčno komunikacijo.

Komunicirati je mogoče neposredno iz sistema Office ali dokumentnega sistema SharePoint ter tako z uporabo vgrajenih orodij za sodelovanje učinkovito izrabljati čas.

Poslovna e-pošta – Microsoft Exchange

Pomemben del integrirane rešitve je uvedba Microsoft Exchange, ki je najpogostejše orodje za sodelovanje na vseh ravneh komunikacije. Omogoča deljenje koledarjev, načrtovanje sestankov, skupne stike in pregled nad zasedenostjo sodelavcev v realnem času. Microsoft Exchange je celovit sistem za spremljanje elektronske in glasovne pošte, stikov, koledarja, skupnih dokumentov in načrtovanih aktivnosti tako na osebnem računalniku kot tudi na mobilnem telefonskem aparatu.

Virtualizacija – Hyper-V

Za skalabilnost in zanesljivost delovanja je podjetje Telprom d.o.o. predlagalo in implementiralo virtualizacijo IT-infrastrukture, izvedeno na strojni opremi IBM Blade center, uvedlo skupno shrambo podatkov IBM V4700 in tračno enoto IBM TS3200, za neprekinjeno poslovanje pa je zagotovljen tudi UPS za vse sisteme. Z virtualizacijo IT-infrastrukture je zagotovljeno optimalno upravljanje strežniških zmogljivosti in zagotavljanje visoke razpoložljivosti informacijskega sistema, kar sta zahtevi vsakega sodobnega poslovnega okolja. Razvoj aplikacij in njihovo testiranje sicer veljata za kompleksna in težavna procesa. Virtualizacija z uporabo Microsoft Hyper-V in virtualnih strežnikov System center management je rešitev, ki poslovnemu sistemu BTC zagotavlja največjo prilagodljivost za morebitno razširitev in nadgradnjo z novimi tehnologijami v prihodnosti.

V BTCju smo po uvedbi nove Microsoft rešitve zaznali pospe- šitev poslovnih procesov in večjo preglednost nad poslovnimi dogodki.

Leta 2012 so se v podjetju odločili za uvedbo celovite komunikacijske rešitve, integrirane s sistemom za upravljanje dokumentov in CRM. V celotnem poslovnem sistemu bi nadomestili razdrobljen skupek rešitev saj sčasoma niso več sledile zahtevam kompleksnega poslovnega sistema. Obstoječa IT-infrastruktura je bila rezultat dodelav ter notranjega in zunanjega razvoja z množico različnih partnerjev, ki je potekal vzporedno z organsko rastjo podjetja in obsega poslovanja. Da bi odpravili podvajanje dela in zmanjšali možnost napak pri obdelavi ter zagotovili sledljivost in prilagojenost poslovnim procesom, so se v BTC d.d. odločili obstoječe sisteme prenesti na novo, poenoteno rešitev. Z odpravljenim podvajanjem dela pa smo optimizirali tudi stroške.

Zanesljivost in tudi neprekinjeno delovanje je zgotovljeno s strani partnerja Telprom d.o.o.

CIO Matej Bregar, BTC d.d.