Penetracijski test

Penetracijski test je oblika etičnega hekanja, ki jo izvajajo strokovnjaki za kibernetsko varnost. Ti strokovnjaki poskušajo najti in izkoristiti ranljivosti v različnih informacijskih sistemih - od spletnih aplikacij do mobilnih naprav.

Umetnost odkrivanja varnostnih ranljivosti

 

Namen in rezultati penetracijskega testa

Cilj penetracijskega testa je odkriti morebitne šibke točke v obrambi sistema, ki bi jih lahko potencialni napadalci izkoristili. Testiranje razkriva in potrjuje dejanske varnostne ranljivosti, kar omogoča, da se v zaključnem poročilu opisujejo morebitne strategije napada. Ko je testiranje zaključeno, lahko varnostna ekipa ustreza posodobi opremo in postopke za zagotavljanje optimalne varnosti, hkrati pa vzdržuje nespremenjen potek poslovnih procesov.

 

Penetracijski test in neprekinjenost poslovanja

Poleg neposrednega izboljšanja kibernetske varnosti podjetja, penetracijski test pomaga tudi pri izboljšanju načrtovanja neprekinjenosti poslovanja ali okrevanja po napadu. Test namreč omogoča boljše razumevanje, kako bi lahko morebitni napad vplival na poslovanje in katere ukrepe je potrebno sprejeti za vzdrževanje ali obnovo normalnega delovanja.

 

Izvajalci penetracijskih testov: etični hekerji

Izvedbo penetracijskega testa običajno izvajajo strokovnjaki za kibernetsko varnost, ki morajo imeti predhodno odobritev vodstva organizacije. Izvajanje penetracijskega testa mora biti prilagojeno kompleksnosti in velikosti organizacije, pri čemer je pomembno, da so vključene vse ključne komponente poslovnega sistema.

Za izvajanje penetracijskih testov se običajno najamejo zunanji izvajalci, ki se pogosto imenujejo “etični hekerji”. Ti strokovnjaki, ki so pogosto izkušeni razvijalci z visoko izobrazbo in certifikati za penetracijsko testiranje, so najeti za vdor v sistem z namenom povečanja varnosti.

 

Penetracijski test za podjetja

Za podjetja je izjemno priporočljivo redno izvajanje penetracijskih testov, saj se s tem preverja varnost različnih sistemov, kot so strežniki, osebni računalniki in mobilne naprave, spletne aplikacije, brezžična omrežja, omrežne naprave in drugi izpostavljeni sistemi.

 

Penetracijski test kot orodje za izboljšanje varnosti

Ko je penetracijski test pravilno izveden, lahko rezultati pomagajo strokovnjakom za omrežje in IT pri pripravi priporočil za odpravljanje ranljivosti, ki so bile odkrite med testiranjem. Glavni namen penetracijskega testa je izboljšati varnost omrežja ter zagotoviti zaščito celotnega omrežja in povezanih naprav pred prihodnjimi napadi.

Penetracijski test je zasnovan za oceno tveganja, ki ga predstavlja določena nepravilnost v sistemu. To oceno tveganja nato podkrepimo s priporočili za odpravo napake ali izboljšanje oslabljenega sistema. Vse to pomaga podjetjem pri strateškem načrtovanju in sanaciji najdenih napak ter nepravilnosti, kar prispeva k boljši varnosti celotnega digitalnega okolja podjetja.

Preberite tudi

Vas zanima več?

Arrow right