POSLOVNA ANALITIKA Z ORODJEM POWER BI

Poslovno analitiko lahko opazujemo v sodelovanju z z orodjem Power BI, ki jo ustvari učinkovito in vizualno privlačno. Poročila in podrobne analize so tako dostopne kadarkoli in od kjer koli, preko različnih naprav, vaše poslovanje pa je nemoteno in optimizirano. Power BI omogoča sodelovanje zaposlenih pri podatkih in poročilih, ki jih lahko delite preko aplikacij Microsoft Office kot sta Teams in Excel.

Power BI je zbirka programskih storitev, aplikacij ki nepovezane vire podatkov spremenijo v skladne, vizualno poglobljene in interaktivne. Vaši podatki so lahko Excelova preglednica ali pa podatkovna zbirka v oblaku. Power BI omogoča preprosto povezavo z viri podatkov, vizualizacijo in odkriva pomembnosti, ki jih lahko delite s komerkoli želite.

Power BI je sestavljen iz večih elementov, ki so med seboj povezani:

  • Namizna aplikacija Power BI Desktop
  • Spletna storitev SaaS (programska oprema kot storitev) imenovana Power BI service
  • Mobilne aplikacije Power BI za Windows, iOS in Android

Te trije elementi so zasnovani tako, da vam omogočajo ustvarjanje, skupno rabo in vpogled v poslovne podatke na način, ki vam najbolj ustreza. Poleg teh treh ima Power BI še dva elementa in sicer: Power BI Report Builder in Power BI Report Server.

Način uporabe Power BI je odvisen od vaše vloge v podjetju, saj lahko vsak posameznik orodje uporablja in prilagaja glede na svoje potrebe. Na primer storitev lahko uporabljate predvsem za ogled poročil in nadzornih plošč, sodelavec, ki ustvarja poslovna poročila pa bi lahko za ustvarjanje uporabil Power BI Desktop ali Report Builder, poročila nato objavi in jih deli z drugimi zaposlenimi. Oddelek prodaje lahko preko mobilne aplikacije spremlja napredke pri prodajnih kvotah in druge podrobnosti glede prodaje. Če ste razvijalec lahko uporabite API Power BI za vpeljavo nadzornih plošč in poročil v lastne aplikacije po meri.

Poslovna analitika z uporabo orodja Power BI temelji na tem kateri način obdelave podatkov je trenutno najboljši za trenutno situacijo. Ali uporabite Power BI Desktop za ustvarjanje poročil za lastno skupino npr. o statističnih podatkih o udeležbi strank in si lahko ogledate zaloge, napredek proizvodnje in ustvarite različna poročila.

V oblaku poslovna analitika s pomočjo orodja Power BI omogoča vizualizacijo in analizo podatkov z večjo hitrostjo, učinkovitostjo in razumevanjem. Uporabnike povezuje v široko paleto podatkov v živo preko nadzornih plošč, ki so preproste za uporabo. Ponuja interaktivna poročila in prinaša prepričljive vizualizacije, ki podatkom dodajo življenje. Power BI je v mnogih pogledih povezovalec med ljudmi in Microsoftovo podatkovno platformo, vključno s podatki, ki živijo v vašem oblaku, oblaku drugih ali pa v vašem sistemu na kraju samem.

Obdeluje jih visoka paleta zmožnosti področja poslovne analitike in inteligence v okviru statistične analize, strojnega učenja, izdelave aplikacij po meri.

PODATKI IN POSLOVNA ANALITIKA

Interaktivna poročila prikazujejo živo sliko vaših podatkov v realnem času, vsako spremembo pa lahko shranite v obliki nadzorne plošče za spremljanje poslovanja.

Priprava in modeliranje podatkov s Power BI omogoča, objavo in obdelavo preko Excel online, prav tako omogoča živo povezavo do podatkov preko OneDrive. Povezava do podatkov na strežniku omogoča možnost »non-stop« povezave ali periodične osvežitve. S pomočjo uporabe Power BI, so vaši podatki v poročilih na hranjenih nadzornih ploščah in v naborih podatkov bolje zaščiteni. Zaradi napredne zaščite, so vaši podatki varni tudi, če jih delite v skupni rabi zunaj vaše organizacije ali izvozite v druge oblike, kot so Excel, PowerPoint in PDF.

PRODAJA S POSLOVNO ANALITIKO

Poslovna analitika ima ogromno pozitivnih učinkov na področju prodaje, saj nam pomaga pri ohranjanju obstoječih kupcev. Poslovna analitika omogoča podjetjem ne le izboljšati prodajne aktivnosti temveč tudi izboljšuje strateško načrtovanje. Z vodenjem podatkov se lažje prilagajate navadam potrošnikom, ki se konstantno spreminjajo. Na podlagi preteklih odločitev in spremljanjem informacij pridemo lažje do ugotovitve kaj kupce dejansko zanima in kateri profil kupca vam prinaša največjo vrednost. Orodja poslovne analitike omogočajo podjetjem spremljanje kupca in optimizacijo kar prinaša veliko prednost na prenasičenem trgu.

Spremljanje in zbiranje različnih podatkov in informacij v današnjem času zelo koristi poslovanju, saj  poslovna analitika omogoča, da storitve in aktivnosti bolj uskladite s pričakovanji strank, sprejmete boljše poslovne odločitve in izboljšate svoje poslovne rezultate. Kljub že znanim informacijam veliko podjetij vrednost poslovne analitike premalo izkorišča in s tem izgublja priložnost za pomembno prednost v konkurenčnem okolju.

Poslovna analitika se pogosteje povezuje in uporablja v velikih podjetjih, veliko ljudi še vedno verjame, da v manjših podjetjih poslovna analitika ne prinese željenih rezultatov.

To izhaja iz prepričanj da so orodja za analizo prezapletena za uporabo, predraga in ne upravičijo nastale investicije. Raziskave so pokazale, da trg na področju zbiranja in analiziranja podatkov zelo hitro raste, predvsem zaradi mobilnosti, družbenih omrežij in interneta. Internet manjšim podjetjem omogoča pridobivanje velikih količin informacij, sistemi v oblaku pa so vedno bolj enostavni za uporabo in s tem tudi dostopnejši.

Podjetja, ki analitiko podatkov uporabljajo lahko hitreje sprejemajo odločitve, ki so lahko ključne za poslovanje. Omogoča jim vpogled v trende poslovanja, lahko se bolj približajo potrebam strankam, bolj obvladujejo stroške, posla in vstopa na trg se lotevajo bolj strateško itd. Poslovna analitika pripomore manjšim, srednjim in velikim podjetjem iz različnih panog.