WiFi omrežja

Cloud4WiDanes za interakcijo ter povezovanje z našimi strankami poznamo že ogromno načinov. Eden izmed novih načinov, ki pomagajo podjetjem pri izvajanju tovrstnih aktivnosti so WiFi omrežja. Z WiFi omrežji, na eni strani lahko našim strankam ponudimo brezplačen dostop do spleta ter boljšo uporabniško izkušnjo, na drugi strani pa se lahko podjetje na takšen način odlično izpostavi na socialnih omrežjih in tako razširi prepoznavnost svoje blagovne znamke in storitev. Temu pravimo »WIN-WIN« situacija.

Kako lahko torej podjetja izkoristijo obisk na samih fizičnih lokacijah in ga brezplačno spreobrnejo v masovno trženje na socialnih omrežjih?

Z uporabo vaše lastne Wi-Fi infrastrukture brez velikih dodatnih in nepotrebnih stroškov!

Sistemsko vzdrževanje

Ker se zavedamo, da so podatki zelo pomembni za vsako podjetje, nudimo načrtovanje in postavitev rešitev za izdelavo varnostnih kopij in arhiviranja.

Da bo podjetje imelo varno shranjene podatke in izvedeno arhiviranje, bomo na podlagi zakonskih zahtev, notranje politike podjetja in želja podjetja svetovali pri načrtovanju ustreznih rešitev za varovanje podatkov.

Za delovanje IT sistemov ob morebitnih izpadih, nudimo širok nabor sistemske podpore na najvišjem nivoju.

S pomočjo različnih nivojev sistemske opreme vam lahko zagotavljamo zanesljivost delovanja 24/7.

Nudimo:

  • različen nabor vzdrževanja,
  • pomoč pri nadgradnjah,
  • sodelovanje in podpora z IT osebjem podjetja,
  • planiranje nadaljnjega razvoja in svetovanja.
Omrežje in strojna oprema

Za potrebe optimalnega delovanja produkcijskega sistema, svetujemo in implementiramo podatkovno omrežje, ki bo temelj za nemoteno delovanje in razvoj v prihodnosti.

Naši strokovnjaki vam bodo na podlagi dolgoletnih izkušenj svetovali pri izgradnji lastnega omrežja in povezavah med različnimi omrežji.

Na podlagi analize, nudimo tudi implementacijo rešitev, ter optimizacijo obstoječih omrežij.

Ker je v poslovnem svetu vedno večji poudarek na mobilnosti nudimo:

  • svetovanje pri načrtovanju brezžičnega sistema,
  • potrebni izvedbi varnostne politike brezžičnega omrežja,
  • implementacijo celovitih rešitev na področju brezžičnih komunikacij.
Varnostna politika omrežja

Na podlagi analize stanja varnostnih razmer v obstoječem informacijskem sistemu, svetujemo in implementiramo primerno varnostno politiko omrežja.

Delujoči in optimizirani varnostni sistem v podjetju je ključnega pomena za ohranitev konkurenčne prednosti na trgu.

Virtualizacija

Z vpeljavo konsolidacije in virtualizacije na strežniški infrastrukturi, uporabnik zmanjša število strežnikov in porabo energije. S tem si poveča tudi prostor v podatkovnih centrih in znatno zmanjša stroške upravljanja in vzdrževanja strežniških sistemov.

S pomočjo konsolidacije strežniškega okolja uredimo tudi centralizirano shranjevanje podatkov.

Prednost je v prihranku časa pri dostopu do podatkov in shranjevanju le teh.

Nudimo tudi svetovanje in implementacijo celovite rešitve na področju konsolidacije. Za še večje zadovoljstvo in optimizacijo stroškov (TCO), pomagamo pri načrtovanju virtualizacije diskovnih sistemov.

Prednost je poenostavljeno upravljanje s podatkovnimi skladišči, neodvisnost od proizvajalcev diskovnih sistemov in zmanjšanja izpadov med rednimi vzdrževalnimi posegi.

MS-logo               Cisco-logo               Symantec-logo               TM-logo               VMware-logo