BTC d.d. – Integracija celovite komunikacijske rešitve

V družbi BTC d.d. so se s Telpromom odločili za uvedbo in integracijo celovite komunikacijske rešitve, integrirane s sistemom za upravljanje dokumentov in CRM, ki skupaj potekajo na zanesljivi strojni in programski platformi.

To so storili s kombinacijo Microsoft Lync 2010, Microsoft Exchange 2010Microsoft SharePoint 2010 in strojne opreme IBM Blade Center. Izbrana je bila najbolj napredna rešitev z virtualizacijo strežniške infrastrukture, ki omogoča optimalno upravljanje strežniških zmogljivosti in zagotavljanje visoke razpoložljivosti informacijskega sistema.

Izvedba projekta, ki je vključeval izdelka Microsoft Exchange in Microsoft Lync, skupaj z zalednimi sistemi Microsoft Active Directory in Microsoft SQL, je potekala po metodologiji, ki so jo certificirani strokovnjaki v Telpromu v preteklih letih pridobili s sodelovanjem s skupino Microsoft Services in pri sorodnih projektih.

Zaradi kompleksnosti projekta so rešitve uvajali postopno v dveh fazah:

  • v prvi fazi so vzpostavili rešitve po posameznih modulih in v standardni različici brez večjih dodelav,
  • v drugi pa integrirali implementirane rešitve z zalednimi sistemi in manjšimi dodelavami.

Telprom podpira čim širšo uporabo celostnih (out-of-the-box) rešitev, saj se investicija na tak način zaščiti pred omejitvami, ki jih običajno prinaša zanašanje na množico ponudnikov, od katerih imajo praviloma vsi znanje in interes podpirati le del sistema, ki ga je prinesel razvoj posebej prilagojene rešitve.

V BTCju smo po uvedbi nove Microsoft rešitve zaznali pospešitev poslovnih procesov in večjo preglednost nad poslovnimi dogodki. 
Z odpravljenim podvajanjem dela pa smo optimizirali tudi stroške. Zanesljivost in tudi neprekinjeno delovanje je zagotovljeno s strani partnerja Telprom d.o.o.
CIO Matej Bregar / BTC d.d.