PODATKOVNI CENTER TELPROM CLOUD

Varnost in stabilnost poslovanja podjetij in organizacij sta v sodobni informacijski družbi vse bolj odvisna od delovanja informacijskih sistemov, ki pa so v največji meri odvisni od varnosti in razpoložljivosti delovanja strežniške ter komunikacijske infrastrukture.

Nudimo redundantni podatkovni center, z redundantnim napajanjem in hlajenjem, omrežna, strežniška in diskovna oprema renomiranih proizvajalcev CISCO , FORTIGATE, IBM, Lenovo, HP in Dell-EMC, , redundantne internetne povezave,10 gb povezava SIX, upravljanje z 2000+ javnimi IP naslovi, upravljanje z najnaprednejšimi požarnimi pregradami naslednje generacije v visoko razpoložljivosti postavitvi.

Omogočamo postavitev in upravljanje virtualnih strežnikov do ravni izbranega operacijskega sistema ali do ravni vzdrževanja posameznih aplikacij in podatkovnih zbirk.

Zagotavljamo vam zasebne in virtualne zasebne računalniške platforme v oblaku za tradicionalne konfiguracije in računalništvo v oblaku. Nudimo različne storitve javnega oblaka in kolokacijske storitve.

Disaster recovery kot storitev

Zagotavljamo vam nemoteno delovanje vašega fizičnega in virtualnega IT okolja ter hitro okrevanje ob morebitni okvari. Omogočamo vam podvojene fizične naprave in strežnike, replikacijo virtualnih strežnikov, replikacijo diskovnega polja, aplikativno replikacijo storitev ter varnostno kopiranje in obnovo podatkov. Naš podatkovni center koristimo in nudimo v več različnih oblikah:

  • Najem fizičnih kapacitet

Strankam nudimo najem fizičnega prostora v našem podatkovnem centru, grajenih in opremljenih po standardu ISO 27.001, s kontrolami dostopa, videonadzorom, alarmno napravo, podvojenim napajanjem in samodejnim gašenjem. V strežniške omare lahko vgradimo vaše strežnike in diskovna polja, ki so na voljo samo vam.

  • Najem virtualnega strežniškega okolja

Nudimo najem virtualnih strežnikov na celotno podvojeni IT infrastrukturi, ki nima točke odpovedi (single point of failure). Varovanje virtualnih strežnikov in podatkov se izvaja na oddaljeni lokaciji, saj s tem dvignemo nivo varnosti. Storitev najema virtualnih strežnikov se lahko dopolni tudi z upravljanjem operacijskega sistema ter aplikacij.

  • Najem razvojnega in testnega okolja

Veliko podjetij se loti razvoja lastnih aplikacij in velikokrat se znajdejo pred izzivom, da jim primanjkuje lastne opreme za gostovanje razvojnega in testnega okolja. Mi vam ga lahko na svojem okolju postavimo le v nekaj dneh, glede na vaše zahteve. Na voljo pa imamo tudi postavitev okolij v hyperscale oblačnih okoljih: Microsoft Azure in Amazon AWS, z uporabo modernih kontejnerjev.

  • Hibridne postavitve

V času, ko je visoka razpoložljivost informacijskih okolij izredno pomembna in vsakršen izpad lahko pomeni izgubo prihodka, našim strankam ponujamo visoko razpoložljiva okolja, katera se nahajajo v več podatkovnih centrih, ki so geografsko ločena na območja ali celo celine. Okolje v javnih oblakih Microsoft Azure ali Amazon AWS lahko pripravimo hitro in tako boste lahko začeli z uporabo vaših poslovnih aplikaciji v izredno kratkem času.

  • Privatni oblaki

Za okolja na lokaciji strank, pa lahko naši strokovnjaki načrtujejo, implementirajo, nadzirajo in upravljajo IT infrastrukturo od fizičnih strežnikov, omrežij, požarnih zidov, diskovnih polj, virtualizacije ter sistemov za varovanje podatkov. Naši tehniki imajo znanja na različnih operacijskih sistemih in so pridobili ogromno izkušenj pri postavitvah in upravljanju IT okolij velikih, kot tudi manjših podjetij. Pomembno vodilo pri delu naših strokovnjakov je varnost podatkov, zato vam skupaj z našimi partnerji nudimo strojno in programsko opremo ter nasvete, kako lahko vaše okolje ustrezno zaščitimo.

Kaj je podatkovni center?

Podatkovni center je sestavljen iz strežniških sistemov in sistemov za shranjevanje podatkov. Podjetja in druge organizacije strežniške sisteme uporabljajo pri poslovanju. Podatkovni center omogoča obdelavo, shranjevanje in razširjanje velikih količin podatkov. Podjetje se običajno močno zanaša na aplikacije, storitve in podatke v podatkovnem centru, zaradi česar je podatkovni center ena pomembnejših in kritičnih točk za vsakodnevno poslovanje.

V podatkovni center, podjetja vse pogosteje vključujejo zmogljivosti za varovanje in zaščito podatkov. Ker se podjetja vse bolj uporabljajo na računalništvo v oblaku, postajajo meje med podatkovnimi centri in ponudniki oblačnih storitev vse bolj zabrisane.
Oprema v podatkovnem centru se zelo razlikuje glede na zakaj se uporablja in in kdo jo uporablja. V podatkovnih centrih, ki služijo za kolokacijo ali zunanje izvajanje infrastrukture, ki je nadzorovana kot del upravljane storitve, se vrste računalniških storitev in nalog močno razlikujejo od enega najemnika do drugega. Nekateri podatkovni centri so namenjeni samo shranjevanju varnostnih kopij podatkov, drugi pa hranijo in opravljajo skoraj vse osnovne IT naloge podjetja.

Podatkovni center je stična točka IT operacije podjetja vsaj za namene shranjevanja, obdelave in razširjanja podatkov in aplikacij. Ker so v njih najbolj kritična in lastniška sredstva organizacije, je podatkovni center ključnega pomena za neprekinjeno vsakodnevno delovanje. Posledično sta varnost in zanesljivost podatkovnih centrov in njihovih informacij med glavnimi prednostnimi nalogami vsake organizacije.

V preteklosti so bili podatkovni centri zelo nadzorovana fizična infrastruktura, vendar je javni oblak od takrat spremenil ta model. Razen regulatornih omejitev danes praktično vsa podjetja zaupajo sodobnim podatkovnim centrom, ki podpirajo aplikacije in delovne obremenitve kompleksnih IT okolji.

Zakaj podatkovni center?

Večina podjetij mora shraniti podatke – pa naj gre za njihovo e-pošto, spletno mesto, spletne transakcije itd. – in te je mogoče shraniti na strežnik. Strežniki so kot specializirani računalniki in so povezani z lokalnim omrežjem podjetja in običajno z internetom. Če je podjetje dovolj majhno, se lahko odločijo, da bodo svoje strežnike shranili v hiši in jih upravljali sami. Vendar, ko podjetja in njihove zahteve rastejo, z drugimi besedami, ko se ustvarja več podatkov, potrebujejo posledično več strežnikov in prostora zanje.

Ena od možnosti je izgradnja namenske strežniške sobe na lokaciji podjetja, vendar je to lahko zapleteno za vzdrževanje. Strežniki delujejo v režimu 24/7 in proizvajajo veliko toplote. Posledično zahtevajo veliko hlajenja za nemoteno delovanje. Količina energije, ki je potrebna za hlajenje strežnikov, je lahko enaka količini, ki je potrebna za njihovo delovanje. Prav tako bi bilo potrebno zagotoviti nadzor in upravljanje nad strežniki. Vse to in še več je potrebno, da podatki niso ogroženi zaradi izpada električne energije ali kibernetskega napada.

V tem primeru se podjetju bolj izplača najem prostora in energije za shranjevanje svojih podatkov v varnem, 24/7 nadzorovanem objektu z nadzorovano temperaturo, ki ima rezervno napajanje, ki zagotavlja varno shranjevanje podatkov. To podjetjem omogoča, da lahko porabijo manj časa za upravljanje infrastrukture, ki shranjuje njihove podatke, in več časa za osredotočanje na svoje poslovno kritične funkcije.