Podjetje Telprom se ukvarja s svetovanjem, načrtovanjem, postavitvijo in vzdrževanjem celovitih informacijskih rešitev.

Nudimo celostne rešitve, ki v celoti odgovarjajo zahtevam poslovnih procesov v podjetjih. S poslovnimi partnerji doma in v tujini smo razvili enovit koncept infrastrukture za e-poslovanje. Paleta rešitev je grajena po načelih modularnosti, obvladljivosti, razširljivosti in povezljivosti.

Področja delovanja

Nudimo vam širok spekter rešitev za varno poslovanje. Vaši dejavnosti bodo prinesle pomembne in dejanske koristi na področjih;

 • omrežnih, sistemskih, in poslovnih rešitev,
 • varnosti in zaščite IT infrastrukture,
 • internet storitev,
 • prodaje programske in strojne opreme,
 • vzdrževanja informacijskih sistemov,
 • avtomatizacije in optimizacije delovnih procesov,
 • izdelave namenskih aplikacij,
 • in svetovanju ter projektiranju IT projektov.
Strategija

Temeljni gradnik našega poslovanja je partnerstvo in sodelovanje ter zadovoljstvo uporabnikov.
Profesionalnost, dosledno upoštevanje zakonitosti timskega dela in sposobnost usmerjenosti pri doseganju skupnega cilja so vrline, ki nas delajo konkurenčne na področju informacijsko komunikacijske tehnologije.

Ponujamo širok nabor storitev in rešitev, ki so v celoti povezljive in optimalno prilagodljive za uresničitev vaše strategije.

S spremljanjem razvoja informacijsko komunikacijske tehnologije v svetu in doma in z več letnim sodelovanjem s poslovnimi partnerji smo se naučili, da je za optimalne rešitve potrebno natančno poznavanje problematike, zahtevnosti, potreb in želja stranke.

Poslanstvo in cilji

Osnovno poslanstvo podjetja Telprom, d.o.o. je zagotavljanje učinkovitega – sodobnega delovnega okolja podprtega s poslovnim procesom in resursi, ki učinkovito odgovarjajo specifičnim zahtevam in potrebam poslovnega okolja.

Temeljne vrednote so:

 • zadovoljna stranka,
 • krepitev medsebojnega zaupanja med zaposlenimi in partnerij,
 • zaposlen in motiviran kader, ki je pripravljen na pridobivanju novih znanj, izzivov in zakonitosti timskega dela,
 • organiziranost poslovanja, ki omogoča partnerstva in sodelovanja doma in v tujini,
 • zanesljivost rešitev z dodano vrednostjo.
Partnerski odnosi

Za zagotavljanje najustreznejše rešitve s področja informacijske in komunikacijske tehnologije sodelujemo z uveljavljenimi podjetji s področja informatike in računalniške tehnologije.
Z njihovimi produkti in storitvami izpolnjujemo vse potrebe in zahteve naših kupcev. Zaradi želje po razvijanju ustreznih kompetenc na področju informatike naše sodelovanje s partnerji podkrepimo s strokovnimi nazivi.

Splošni pogoji

Pogodba Microsoft Cloud Agreement

Posebni pogoji uporabe IT storitev podjetja

Splošni pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev podjetja